HOME  |  CONTACT  |  SITEMAP   
Home > 입학안내 > 대학 > 입학상담

| 입학상담

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
2419  울산의대 면접일 조정 구○○ 2022-12-02 10
2418  2024학년도 신○○ 2022-12-01 21
2417  문의 드립니다 조○○ 2022-11-28 3
2416    [답글]  문의 드립니다 조○○ 2022-11-30 0
2415  2024 입학 부스 박○○ 2022-11-26 14
2414    [답글]  2024 입학 부스 조○○ 2022-11-30 9
2413  논술기출문제 김○○ 2022-11-18 3
2412    [답글]  논술기출문제 조○○ 2022-11-18 0
2411  수업 장소 수○○ 2022-11-16 32
2410    [답글]  수업 장소 조○○ 2022-11-18 37
2409  취업 현황 주○ 2022-11-15 22
2408    [답글]  취업 현황 조○○ 2022-11-18 27
2407  논술고사 산○ 2022-10-28 2
2406    [답글]  논술고사 조○○ 2022-10-31 1
2405  울산대 의대 학사과정 질문입니다 김○○ 2022-10-28 3
2404    [답글]  울산대 의대 학사과정 질문입니다 조○○ 2022-10-31 2
2403  논술 이○○ 2022-09-19 55
2402    [답글]  논술 조○○ 2022-09-20 92
2401  질문이 있습니다! 신○○ 2022-09-19 5
2400    [답글]  질문이 있습니다! 조○○ 2022-09-20 5